Møter / presentasjoner

Her legges det inn presentasjoner og informasjon fra tidligere møter. Det er i orden å bli inpirert av presentasjoene, men de må ikke brukes til annet enn gjennomlesning uten samtykke fra forfatterne.

*Klikk på nedenstående lenker for å åpne en pdf fil

Nasjonalt møte Bergen 30.4.2015

av Lill Tove Nilsen, Statens strålevern

*Føflekkreft i Norge av Trude Eid Robsahm, Kreftregisteret


Ingrid Roscher
Hudavdelingen, Oslo Universitetssykehus