Medlemmer

Denne perioden startet: 20.11.2016
Neste oppnevnelse blir innen: 20.11.2019

Styringsgruppen i Norsk Melanom Gruppe per 20.11.13 (25 med vara)

Helse Vest:

Oddbjørn Straume (leder) Onkologisk avdeling

Henrik Løvendahl Svendsen (sekretær), Plastikkirurgisk avdeling

Lars Andreas Akslen, Patologisk avdeling

Ingeborg Bachmann, Hudavdeling

Jarle Kjøsen, Plastikkirurgisk avdeling (vara fra desember 2016)

Helse Sør-Øst:

Kari Dolven Jacobsen, Onkologisk avdeling

Hans Petter Gullestad, Plastikkirurgisk avdeling

Truls Ryder (vara, 2016), Plastikkirurgisk avdeling

Steinar Aamdal, Onkologisk avdeling

Anna K. Winge-Main, Onkologisk avdeling (vara, 2015)

Ingrid Roscher, Hudavdeling (2015)

Nils Andreas Eide, Øyeavdeling

Thomas Bærland, Øyeavdelingen (vara, 2016)

Jürgen Geisler, Onkologisk avdeling

Helse Midt-Norge:

Hans Fjøsne, Kirurgisk avdeling

Håvard Nordgaard, plastikkirurgisk avdeling (Vara for Fjøsne fra oktober 2018)

Jarle Karlsen, Onkologisk avdeling

Ragnhild Telnes, Hudavdeling

Helse Nord:

Katja Bremnes, Hudavdeling

Solveig Nergård, Plastikkirurgisk avdeling

Anita Amundsen, Onkologisk avdeling (Kasserer, fra november 2018)

Silje Fismen, patologisk avdeling, (vara, februar 2017)


Forsker:

Martha Nyakas, Onkologisk avdeling

Genetiker:

Lovise Mæhle

Radiolog:

Marianne Fretheim, Radiumhospitalet (februar 2017)

Marit Langmyr, St. Olav vara (juni 2017)

Almenpraktiker:

Lene Kroken

Kreftregisteret:

Trude Eid Robsahm

Arbeidsutvalget i Norsk Melanom Gruppe per november 2016

Oddbjørn Straume (leder) Onkologisk avdeling

Henrik Løvendahl Svendsen (sekretær), Plastikkirurgisk avdeling

Jarle Karlsen, Onkologisk avdeling

Ingrid Roscher, Hudavdelingen