Velkommen til Norsk Melanom Gruppe

Handlingsplanen er oppdatert 17.10.2017 og 6 utgave kan leses på Helsedirektoratets hjemmeside

Det er forventet snarlig oppdatering av kirurgikapittel, oppfølgningskapittel og ny stadieinndeling jvf AJCC 2018 som innføres 1.1.2018
Nyhet:
Fra 1.1.2018 brukes AJCC 8 utgave for melanom stadieinndeling. Kirurgikapittelet oppdateres og det er konsensus i NMG at man avventer glandeltoalett grunnet positiv sentinel node biopsi og henviser til melanom MDT til diskusjon i påvente av publisering av nye retningslinjer. Handlingsplanen oppdateres senere.


Nordisk melanom møte blir i 5-7 september 2018 i København, Danmark
Kreftpakkeforløp innføres for melanom fra 1.9.2015. Se mer hos Helsedirektoratet eller via våre lenker.
.