Velkommen til Norsk Melanom Gruppe

Handlingsplanen siste publiserte utgave er 6 versjon fra 17.10.2017 og venter på oppdatering, den gamle handlingsplanen kan leses på Helsedirektoratets hjemmeside

Det er sendt inn oppdatering av epidemiologikapittel, patologikapittel, kirurgikapittel, oppfølgningskapittel og ny stadieinndeling jvf UICC og AJCC 2018 som er innført 1.1.2018Nordisk melanom møte blir i 5-7 september 2018 i København, Danmark
Kreftpakkeforløp innføres for melanom fra 1.9.2015. Se mer hos Helsedirektoratet eller via våre lenker.
.