Velkommen til Norsk Melanom Gruppe

Handlingsplanen er oppdatert 8.9.2016 og 5 utgave kan leses på Helsedirektoratets hjemmesideVellykket
7-9 september 2016

Takk for denne gang, neste møte blir i 5-7 september 2018 i København, Danmark
Kreftpakkeforløp innføres for malignt melanom fra 1.9.2015. Se mer hos Helsedirektoratet eller via våre lenker.
.